Logo Invistra

Toolboxmeetings op maat

In Nederland streven we naar veilige en gezonde werkomgevingen. Daar is wetgeving voor opgesteld die in de Arbowet terug te vinden is. De Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers (VCA) speelt hierin een centrale rol. Deze checklist wordt gebruikt om een zo veilig mogelijke werkomgeving te bereiken. De Arbowet verplicht werkgevers daarnaast ook om de medewerkers regelmatig voor te lichten over veilige werkomstandigheden. Een manier om dat te doen, is de toolboxmeeting.

Wat houdt een toolboxmeeting in?

Een toolboxmeeting is een bijeenkomst met de medewerkers om de veiligheid op de werkplek door te nemen. Zo worden de medewerkers zich nog meer bewust van mogelijk gevaarlijke situaties waar zij in werken en hoe die voorkomen kunnen worden. Bedrijven met een VCA**-certificering zijn verplicht om minimaal 10 van deze bijeenkomsten per jaar te houden. Voor bedrijven met een VCA*-certificering geldt een verplichting om minimaal 4 van deze bijeenkomsten te houden.

Wat is het doel van een toolboxmeeting?
Niemand wil een ongeval op de bouwplaats meemaken. Echter, doordat er zoveel activiteiten tegelijk en door elkaar heen plaatsvinden op de bouwplaats, wordt de kans dat er iets misgaat snel groter. Ook de verschillende bedrijven die tegelijkertijd werken op de bouwplaats of mensen die tijdelijk ingehuurd worden, bevordert de veiligheid niet. Om iedereen op de bouwplaats bewust te maken van potentiële gevaren is een toolboxmeeting bedoeld.

Waarom Invistra inhuren voor toolboxmeetings?
Invistra heeft een grote ervaring met VCA-opleidingen en dat geldt ook voor toolboxmeetings. Daarnaast is Invistra ook actief in de zogenoemde werkplekinspecties en weten wij dus heel goed hoe het er op een bouwplaats aan toe gaat. Deze ervaring maakt het mogelijk om maatwerk voor uw bedrijf te leveren. Geen enkel bedrijf is hetzelfde en dus kan er niet met standaard bijeenkomsten gewerkt worden.

Vanuit onze onderwijs- en coachingsachtergrond hebben we uiteenlopende spel- en enquêtevormen ontwikkeld. Voor iedere toolboxmeeting worden deze vormen aangepast om recht te doen aan de situatie van uw bedrijf. En om het veiligheidsbewustzijn te maximaliseren. Een ander belangrijk onderdeel van onze toolboxmeetings wordt gevormd door interactief met elkaar om te gaan.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toolboxmeetings van Invistra? En wat de kosten zijn van onze maatwerkoplossingen? Of over de andere opleidingsmogelijkheden van Invistra? Neem dan contact met ons op. Bel 085 822 1655 of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.