Logo Invistra

Informatie opleidingen

Belangrijk

Wilt u niet vergeten uw identiteitsbewijs mee te nemen?

Corona en afmeldingen

U en wij hebben ermee te maken. Dit vraagt van ons allen een duidelijke wijze van handelen binnen de gestelde maatregelen. Voor u en Invistra heeft dit consequenties als het gaat om deelname aan onze opleidingen. Om die reden hebben we gezocht naar een redelijke en passende oplossing als het u of ons treft. Hierbij zijn we uitgegaan van drie scenario’s en bij behorende aanpak.

Scenario 1

Vanwege coronaklachten of vanwege afwachting van een coronatest kunnen u of uw medewerker(s) niet deelnemen aan de geplande cursus. U of uw medewerker meldt zich af voor de cursus. U als werkgever/opdrachtgever ontvangt een factuur van €50,- ex. btw per persoon voor de inschrijvingskosten. Dit bedrag wordt in mindering gebracht als u of uw medewerker(s) de cursus later weer bij ons volgt.

Scenario 2

U of uw medewerker(s) melden zich af omdat het volgens u niet verantwoord is om de cursus te volgen. Wij verzorgen de cursussen in naleving van de richtlijnen van het RIVM en zien dit daarom als uw keuze. We verrekenen dit in een factuur van €85,- ex. btw per persoon voor de inschrijvingskosten. Dit bedrag wordt wordt in mindering gebracht als u of uw medewerker(s) de cursus later weer bij ons volgt.

Scenario 3

Er is geen sprake van situatie 1 of 2, maar u of uw medewerker(s) melden zich af of willen de cursus verplaatsen. Dan hanteren wij de standaard voorwaarden uit artikel 14 van de algemene voorwaarden, nl.

 

  1. Verplaatsing: cursussen, opleidingen en/of trainingen kunnen tot 3 weken voor aanvang van de cursus gratis worden verplaatst.
  2. Verplaatsen binnen 3 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus kost € 45,- per persoon. Kosten hiervan worden in mindering gebracht na deelname aan de cursus.
  3. Bij verplaatsing binnen 1 week voor aanvang en/of bij afwezigheid wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
  4. Annuleren: kosteloos annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus.
  5. Bij annulering binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd bij annulering minder dan 1 week voor de aanvang van de cursus.
  6. Zowel bij het verplaatsen of annuleren van een cursus, opleiding of training is Invistra bevoegd om bij onvoorziene, ernstige omstandigheden en/of calamiteiten coulance te tonen jegens opdrachtgever.
  7. Bovenstaande is noodzakelijk, vanwege bestellingen, reserveringen van locatie, examens enzovoorts.

 

Met betrekking tot bovenstaande hanteren wij een deelname van een minimumaantal deelnemers. Het kan gebeuren dat we zelf de training moeten annuleren of verplaatsen vanwege te weinig deelnemers. U wordt op tijd hierover geïnformeerd.

Wij werken graag in samenwerking en vertrouwen en willen daarom niet beginnen aan vooraf betalen. Heeft u vragen over bovengenoemde, neem dan contact met ons op.

Corona en gedrag

We willen u vragen op de dag van de opleiding het volgende te doen:

Neem een mondkapje mee. Wilt u deze op doen voordat u ons kantoor binnenstapt en deze op houden tot op uw zitplaats. Kort gezegd: ‘bij zitten af, bij verplaatsen op’.

Trek warme kleding aan. De ramen staan open voor goede luchtstroom en ventilatie. Met een jas aan komt u ver, echter koude voeten en benen is ook niet prettig. Neem gerust een ‘fleacedeken’ mee of trek een extra broek aan.

Parkeren

Tot slot willen wij u wijzen op het parkeren bij ons pand. Parkeer alstublieft langs de kant van de weg, er is daar ruimte genoeg. Alleen als het niet anders kan, kunt u bij de bordjes van Invistra parkeren. In dat geval niet parkeren bij de nummers 53, 57 en 59. Als u op de fiets bent, deze graag voor ons pand voor uw eigen risico.

 

Meer info over onze algemene voorwaarden en diensten?

Algemene voorwaarden

Diensten