Logo Invistra

Bedrijfshulpverlening

Kortsluiting in de keuken op kantoor waardoor brand ontstaat of een collega die een hartaanval krijgt. Het zijn helaas zaken die vaker voorkomen dan u waarschijnlijk denkt. En de consequenties kunnen enorm ingrijpend zijn als er niet direct goed ingegrepen wordt. Dat heeft de wetgever ook herkend. Daarom is in de Arbowet opgenomen dat binnen een bedrijf voldoende medewerkers opgeleid moeten zijn om op de juiste manier in te kunnen grijpen in dergelijke situaties. Invistra biedt speciaal voor deze medewerkers de opleiding BedrijfsHulpVerlening (BHV) aan.

Het belang van een goede BHV’er

Een goede BHV’er weet in geval van nood de juiste maatregelen te nemen om zo veel mogelijk mensen in veiligheid te brengen. En om de juiste noodhulp te verlenen. Niet alleen collega’s trouwens maar zeker ook gasten die in het pand verblijven. Dat onderscheid is belangrijk. Collega’s weten de weg in het pand wel maar gasten weten dat vaak niet. Dat vereist dus een andere benadering. Je van tevoren inleven in mogelijke problematische situaties is een kunst. Maar wel een kunst die grotendeels te leren valt. En zeker een kunst waar Invistra bij kan helpen.

Verplichte maatregelen bedrijfshulpverlening
Ieder bedrijf heeft dus vanuit de Arbowet de verplichting om goede maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er voldoende BHV’ers in een bedrijf aanwezig dienen te zijn. En dat er altijd een BHV’er aanwezig is, denk aan vakantieperiodes. Het aantal BHV’ers is mede afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de werkzaamheden die er worden verricht. Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie zal hier goede diensten kunnen bewijzen.

Naast de juiste BHV-opleiding wordt vanzelfsprekend ook geëist dat de hulpmiddelen altijd perfect in orde zijn. Denk aan blusdekens, brandblusapparaten en dergelijke. Of dat de vluchtroutes in geval van brand altijd bereikbaar zijn zonder obstakels. Bovendien moet, als er wel een calamiteit is geweest, dit gecommuniceerd worden met de juiste instanties. En moet de BHV-kennis up-to-date zijn. De BHV’ers moeten dus ook herhalingscursussen volgen.

Praktische punten bedrijfshulpverlening
Naast de eerder genoemde herhalingscursussen voor BHV’ers zijn er meer praktische en logische punten om de veiligheid in uw bedrijf te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De spreiding van BHV’ers over eventuele verschillende locaties. Daardoor kan er sneller gereageerd worden als dat nodig is.
  • Vraag vooral medewerkers met een binnendienstfunctie om BHV’er te worden. Mensen met een buitendienstfunctie zijn nu eenmaal vaak niet in het pand en dus afwezig als er iets misgaat.
  • Iemand verplichten om BHV’er te worden, zorgt niet voor gemotiveerde BHV’ers.

De opleiding BHV van Invistra
Invistra heeft veel ervaring met de opleiding BHV. En weet ook hoe belangrijk het is om bedrijfshulpverlening een belangrijke plaats in uw bedrijf te geven. Bovendien weten wij hoe de meeste situaties vrij eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden.

Invistra biedt daarom flexibele mogelijkheden om de opleiding BHV te volgen. Kenmerkend is dat de opleiding altijd in groepen van maximaal 10 personen gegeven wordt. Persoonlijke aandacht tijdens de cursus en voldoende mogelijkheden om de vragen te stellen die de cursisten bezighoudt, vinden wij zo belangrijk dat we heel bewust voor kleine groepen gekozen hebben.

De flexibele opleidingsmogelijkheden van Invistra zijn:

  1. Basis BedrijfsHulpVerlening – dit zijn 2 achtereenvolgende dagen waarbij de theorie en de praktijk afgewisseld worden. Hoe om te gaan met een AED (Automatische Externe Defibrilator) komt ook aan de orde. Toetsing vindt plaats volgens de NIKTA-normen. Na met goed gevolg afleggen van de toets krijgt u het certificaat en de pas. Inclusief BHV-boek. De kosten van deze opleiding bedragen € 285,- (ex. btw)
  2. Basis BHV + e-learning. De theorie van de opleiding leert u thuis en u volgt de praktijkdag. Deze mogelijkheid is ook inclusief het NIKTA-examen, het AED-gebruik en het certificaat & de pas. De kosten van deze opleiding bedragen € 235,- (ex. btw). Dit is de meest gekozen opleidingsmogelijkheid bij Invistra.
  3. BHV-herhaling – deze opleiding richt zich met name op het up-to-date houden van de BHV-kennis. Deze opleiding vindt tijdens een ochtend en een middag plaats of tussen 15.00 en 21.00 uur, natuurlijk in overleg met u. De kosten van deze opleiding bedragen € 150,- (ex. btw). Optioneel kunt u ook een los BHV-boek bestellen voor € 25,- (ex. btw, incl. verzendkosten)

Vanzelfsprekend zorgt Invistra voor de inwendige mens.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de opleiding BedrijfsHulpVerlening van Invistra? Of over de andere opleidingsmogelijkheden van Invistra? Neem dan contact met ons op. Bel 085 822 1655 of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.