Logo Invistra

Preventiemedewerker

Natuurlijk wil iedereen veilig kunnen werken. En dat wil de overheid ook. Vandaar dat ieder bedrijf met medewerkers verplicht is om een preventiemedewerker aan te stellen. Dat mag trouwens ook de eigenaar van het bedrijf zelf zijn als er minder dan 25 medewerkers zijn. In het algemeen kun je stellen dat de preventiemedewerker actief bezig moet zijn met het verbeteren van de werkomstandigheden. En dat doet hij of zij zodanig dat dat de veiligheid en gezondheid op het werk ten goede komt.

Wettelijke taken preventiemedewerker

Omdat de preventiemedewerker een bijzonder belangrijke rol vervult binnen een bedrijf zijn de taken ook wettelijk vastgelegd. Dat is gedaan in de Arbowet (art. 13, lid 7). In grote lijnen komt het op het volgende neer.

De preventiemedewerker:

 • voert een RI&E (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie) uit en ondersteunt zo de werkgever om optimale werkomstandigheden te bereiken. Deze RI&E geeft een duidelijk overzicht en inzicht waar verbeteringen op de werkvloer nodig zijn. Om die verbeteringen te bereiken wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld waar de preventiemedewerker ook bij betrokken moet worden.
 • werkt samen met de Arbodeskundigen zoals de bedrijfsarts, de eventuele ondernemingsraad en de overige medewerkers om goede arbeidsomstandigheden te bereiken. De preventiemedewerker heeft hierin ook een adviserende rol.
 • is normaal gesproken actief op de werkvloer zelf. Daardoor wordt de kans vergroot dat de gevaarlijke situaties snel herkend en verholpen worden. Of dat dergelijke situaties voorkomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast en werken met gevaarlijke stoffen.

Mogelijke overige taken preventiemedewerker
Behalve deze wettelijke taken kan de preventiemedewerker nog meer rollen vervullen. Dit gebeurt in overleg met de werkgever. U kunt hierbij denken aan:

 • de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf
 • de organisator van de opleiding BedrijfsHulpVerlening (BHV)
 • de voorlichter over veilig werken op de werkvloer

Er zijn in bedrijven nog veel meer mogelijkheden om de veiligheid te bevorderen. Denk aan interne cursussen, nieuwsbrieven, inwerken nieuwe collega’s enzovoort. Het komt uiteindelijk allemaal neer op het bewust worden van de veiligheidsrisico’s en het met elkaar communiceren over die risico’s. En natuurlijk het zo veel mogelijk beperken van die risico’s.

En daar is Invistra in gespecialiseerd!

De ééndaagse opleiding tot preventiemedewerker van Invistra
Dat een goede preventiemedewerker enorm waardevol is voor een bedrijf en veel onnodige ellende kan voorkomen, zal iedereen direct aanvoelen. En dat de Arbowet daar duidelijke eisen aan stelt, zal iedereen logisch vinden.

De opleiding van Invistra richt zich op het leren van de wettelijke basiskennis van een preventiemedewerker. Maar daar stoppen wij niet, we gaan verder. Omdat wij bij Invistra weten dat ieder bedrijf anders is en dat ieder mens anders is. Daarom mag u van de opleiding preventiemedewerker van Invistra het volgende verwachten:

 • na inschrijving ontvangt u een vragen- & analyselijst over uw bedrijf
 • deze vult u in en stuurt u terug
 • in de opleiding gaan we hier verder op in
 • u krijgt waardevolle feedback van uw docent
 • en u krijgt waardevolle feedback van uw medecursisten
 • u voldoet aan de wettelijke eisen

Op deze manier weet u precies wat er van u verwacht wordt en hebt u direct bijzonder nuttige informatie waar u echt wat aan hebt! U kunt direct aan de slag met de RI&E voor uw bedrijf en weet waar u op moet letten.

De kosten van de opleiding tot preventiemedewerker bedragen € 225,- (ex. btw).

Meer weten?
Wilt u meer weten over de opleiding preventiemedewerker van Invistra? Of over de andere opleidingsmogelijkheden van Invistra? Neem dan contact met ons op. Bel 085 822 1655 of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.