Logo Invistra

RI&E is verplicht

Ieder bedrijf wil voorkomen dat zijn medewerkers onnodige risico’s lopen op de werkvloer. Dat is in ieders belang en dat heeft de wetgever dan ook vastgelegd. In de Arbowet is namelijk sinds 1 januari 1994 een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) verplicht gesteld voor vrijwel alle bedrijven. Uitgezonderd zijn ZZP’ers. Zelfs als u met alleen vrijwilligers werkt, is het mogelijk dat uw organisatie RI&E-plichtig is. Dat komt misschien vervelend op u over omdat het weer ‘extra regeltjes’ zijn waar uw bedrijf aan moet voldoen of ‘het kost weer extra geld’. Bedenk echter dat het gaat om de gezondheid van uw collega’s en uzelf en dat een goede RI&E onnodige ellende voorkomt.

RI&E en een Plan van Aanpak

Een RI&E-traject bestaat uit een aantal stappen. Allereerst moeten de risico’s geïnventariseerd worden. Dus welke risico’s spelen er in uw bedrijf. Vervolgens moet de hoogte van deze risico’s bekend zijn. Het is natuurlijk handig om dat overzicht zo samen te stellen dat de hoogste risico’s bovenaan komen te staan en die als eerste aan te pakken.

Onlosmakelijk verbonden aan een RI&E is het Plan van Aanpak om de adviezen uit te voeren en de bestaande risico’s te verkleinen en/of te elimineren. Er moet dus ook bekend zijn wat de oorzaken van deze risico’s zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s aan te pakken. En minstens zo belangrijk: op welke termijn kunnen deze maatregelen worden gerealiseerd en wat zullen de maatregelen, naar verwachting, opleveren.

Dus samengevat: wie doet wat, waarom en wanneer? Ook belangrijk om te weten is dat de ISZW (arbeidsinspectie) controles hierop kan uitvoeren. U moet uw zaken dus echt op orde hebben. Echter, ook hier geldt dat u het eigenlijk niet moet zien als iets extra’s dat moet maar dat het vooral in het belang van uw collega’s en uzelf is om deze zaken goed op orde te hebben.

Er valt nog veel meer te vertellen over een RI&E-traject, bijvoorbeeld een al dan niet verplichte toetsing van het Plan van Aanpak, maar hier beperken we ons tot de hoofdlijnen die voor de meeste bedrijven en organisaties relevant zijn.

De werkwijze van Invistra
Invistra heeft een jarenlange ervaring met het uitvoeren van een RI&E-traject en in het verlengde daarvan, het opstellen van een Plan van Aanpak. Wij hebben vele bedrijven en organisaties mogen helpen bij het voorkomen van onnodige ongelukken en incidenten. Dat is enorm dankbaar werk en motiveert ons bijzonder om dit ook voor andere bedrijven en organisaties te blijven doen.

Risico’s verminderen, werkverzuim beperken en arbeidsgeluk vergroten. Dat stelt Invistra zich ten doel. Hoe wij dat doen? Daar gebruiken we onze K4-methodiek voor. Dit houdt in:

  • Een Kosteloze intake om uw bedrijf goed te leren kennen.
  • Een Korte online-enquête om doelgericht, met minimale inzet van u, de maximale informatie van u en uw medewerkers te achterhalen.
  • Een Krachtige rapportage in gewoon Nederlands om de huidige situatie goed te beschrijven.
  • Kwalitatief goede adviezen die ervoor zorgen dat u uw RI&E-doelen zult halen.

Wij komen graag bij u langs om kennis te maken en om alle mogelijkheden van RI&E-trajecten met u te bespreken.

Meer weten over RI&E en de werkwijze van Invistra?
Wilt u meer weten over hoe Invistra het RI&E-traject voor u kan uitvoeren? Of over de andere opleidingsmogelijkheden van Invistra? Neem dan contact met ons op. Bel 085 822 1655 of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.