Logo Invistra

Werkplekinspectie uitbesteden aan Invistra

Je wilt toch niet dat jouw werknemers wat overkomt in de werkplaats of de bouwplaats? Als werkgever ben je daarvoor verantwoordelijk. Je moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat is het doel van een werkplekinspectie: checken of de werkplekken van jouw werknemers veilig zijn. Het voordeel als je dit laat uitvoeren door Invistra, is dat jij er niet meer over na hoeft te denken.

Stel je voor dat een nieuwe collega een ongeval krijgt, die jij kon voorkomen. Tenminste, als hij de veiligheidsinstructies had gekend. Niemand had er tijdens het inwerken echter aan gedacht hem hierop te attenderen en dit risico was ook niet goed naar voren gekomen tijdens de laatste werkplekinspectie. Het gaat bij werkplekinspectie niet om het papiertje, maar om de vraag of je als bedrijf je uiterste doet best voor jouw werknemers om ongelukken te voorkomen. Dit moet je dan kunnen aantonen.

Wil je net als onze klanten de werkplekinspectie niet vergeten of ontzorgd worden? Besteed de werkplekinspectie uit aan Invistra en voorkom bedrijfsongevallen.

Klik daarvoor hier.

Wat zijn de voordelen van de werkplekinspectie van Invistra?

Een werkplekinspectie kun je zelf uitvoeren. Maar het probleem van ons mensen is dat we allemaal een tunnelvisie ontwikkelen. Dat betekent dat je tijdens een inspectie van jouw eigen werkplek en die van jouw werknemers snel iets over het hoofd ziet. Dankzij de juiste checklist en onze objectieve blik, voorkomen wij dat we iets over het hoofd zien. Daardoor zorgen we dat de kans op een ongeluk het kleinst is. 

Onze klanten vinden het fijn dat wij regelmatig een werkplekinspectie uitvoeren. Zo hoeven zij er niet aan te denken. Ze vinden zekerheid fijn, omdat ze weten dat de werkplekinspectie goed gedaan wordt. Door onze jarenlange ervaring weten we waar we op moeten letten. 

Wil je de veiligheid van jouw werkplek laten analyseren, beoordelen en aan de slag met veiligheidsrisico’s? Wij zorgen dat de kans op een ongeval heel klein wordt. 

- Eric Invistra -

Wat houdt een werkplekinspectie van Invistra in?

Het is altijd niet makkelijk om veiligheidsrisico’s te herkennen en je aan alle veiligheidsregels houden is nog lastiger. Als iets sneller of eenvoudiger kan, denken we vaak niet meer aan de veiligheid. We beantwoorden hele logische vragen, die je zelf kunt vergeten. Er zijn heel veel verschillende vragen die in een werkplekinspectie beantwoord kunnen worden:

  • Wordt er veilig omgegaan met gevaarlijke stoffen?
  • Zijn er goede hulpmiddelen om een te grote fysieke belasting tegen te gaan? Wordt er veilig omgegaan met machines en apparatuur?
  • Is de werkplek voldoende opgeruimd en netjes?
  • Hebben de medewerkers de juiste beschermingsmiddelen (PBM‘s)?
  • Zijn de juiste maatregelen genomen om vallende voorwerpen tegen te houden?

Werkplekinspectie uitbesteden

Hoe ziet een verslag van een werkplekinspectie eruit?

Tijdens een werkplekinspectie analyseren we de situatie, zien we wat goed gaat en wat beter kan. We beantwoorden de vraag: werkt iedereen veilig en zo niet, hoe moeten we ervoor zorgen dat iedere werknemer weet hoe hij veilig werkt? Invistra houdt van een positieve insteek. Daar groeien we allemaal van, ook in veilig werken. 

We geven een beoordeling en zorgen dat we de huidige situatie kunnen vergelijken met een volgende inspectie. 

Is een werkplekinspectie verplicht?

Wil jij een VCA-certificaat voor jouw bedrijf halen? Het is niet verplicht om een werkplekinspectie aan ons uit te besteden, maar de uitvoering is wel verplicht om VCA-gecertificeerd te zijn. Je loopt het risico jouw certificaat te verliezen als de veiligheid voor jouw werknemers niet goed geregeld is.